Profesionálne účtovníctvo a poradenstvo

Naše Služby

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, občianske združenia a ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu.

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva pre fyzické osoby – podnikateľov, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstvá a akciové spoločnosti.

Pracovné cesty

Spracovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest.

Mzdy a personalistika

Spracovanie mzdovej a personálnej agendy. Zabezpečenie povinného školenia zamestnancov v oblasti BOZP a PO.

Daňové priznania a daňová evidencia

Spracovanie daňového priznania a daňovej evidencie.